Movity członkiem wspierającym KZBS

Nasza firma nawiązała współpracę z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Z przyjemnością informujemy, że firma Movity dołączyła do grona partnerów KZBS. W dniu 8 maja 2012 roku podpisaliśmy stosowne porozumienie o współpracy, tym samym stając się członkiem wspierającym KZBS.

 

 

 

 

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych to organizacja zrzeszająca na zasadach dobrowolności banki spółdzielcze, banki zrzeszające oraz związki rewizyjne banków spółdzielczych. Misją związku jest wspomaganie banków spółdzielczych w ich działalności oraz reprezentowanie całego sektora nie tylko w kraju (m.in. wobec parlamentu, rządu, Narodowego Banku Polskiego), ale i zagranicą. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych od roku 1991 jest członkiem stowarzyszonym Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych Unii Europejskiej oraz od roku 1995 członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych.

 

Współpraca partnerska w zakresie doradztwa z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych jest dla nas wyróżnieniem, a zarazem wyzwaniem.