Konkurs Krajowego Związku Banków Spółdzielczych „Bank Nowoczesnych Rozwiązań”

Aktualnie trwa konkurs zorganizowany przez magazyn „Głos Banków Spółdzielczych”. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 28 czerwca podczas XVII Krajowego Święta Bankowości Spółdzielczej, które odbędzie się w Powidzu.
Konkurs ma za zadanie wyłonić najprężniej rozwijające się Banki, które wdrożyły w swoich placówkach innowacyjne technologie, mające na celu poprawę efektywności działania Organizacji oraz podniesienie jakości obsługi klienta na jeszcze wyższy poziom. 

 

Z przyjemnością informujemy, że Bank, który zajmie pierwsze miejsce, otrzyma w ramach ufundowanej przez Movity Sp. z o.o. nagrody system JobRouter z wybranym kluczowym procesem biznesowym oraz wdrożenie systemu MovArch. 

 

 

System JobRouter wspiera realizację procesów funkcjonujących w organizacji. Odwzorowuje je w formie elektronicznej i automatycznie przypisuje osobom w nich uczestniczącym zadania do wykonania. Zapewnia również kontrolę i monitoring realizacji tych zadań, a we współpracy z E-Archiwum MovArch eliminuje wszelkie wady tradycyjnej pracy z dokumentami papierowymi.
Moduł e-Archiwum MovArch pozwala na szybki, bezpieczny i zdalny dostęp do wszelkich dokumentów, takich jak procedury, regulaminy, dokumenty Zarządu, dokumenty księgowe, umowy z kontrahentami i inne.

Implementacja obu rozwiązań znacznie obniża koszty działalności poprzez bardziej efektywne zarządzanie procesami i dokumentami, gwarantując: bezpieczne centralne archiwum dokumentów usprawniające ich przepływ, szybszy dostęp do danych, najwyższą jakość obsługi klienta i kontrahenta, większą konkurencyjność na rynku, obniżenie kosztów administracyjnych. 

 

Szczegółowy zakres wdrożenia zostanie przez nas zamieszczony w dziale Aktualności.