Konkurs Krajowego Związku Banków Spółdzielczych „Bank Nowoczesnych Rozwiązań” organizowany przez magazyn „Głos Banków Spóldzielczych” – szczegóły wdrożenia

Zakres wdrożenia obejmuje szczegółową analizę przedwdrożeniową, rozpoznanie kluczowych typów dokumentów, sposobu ich opisu oraz uprawnień poszczególnych grup użytkowników. Celem wdrożenia jest odwzorowanie rzeczywistej organizacji wybranego rodzaju dokumentów w Banku w systemie JobRouter oraz e-archiwum Movarch.  Naszym celem jest dostosowanie systemu Movarch do organizacji pracy w Państwa Banku, a nie odwrotnie!

 

Praca z e-Archiwum z pewnością oszczędza czas niezbędny do wyszukania dokumentu, jednak nie daje możliwości  odzwierciedlenia cyklu życia dokumentu w Banku. Stąd w ramach nagrody oferujemy również licencję systemu workflow JobRouter dla  nieograniczonej ilości użytkowników. Idea tego typu systemu polega na odwzorowaniu i zautomatyzowaniu faktycznego obiegu dokumentów oraz zadań z nimi związanych, w odróżnieniu od codziennej pracy, gdzie papierowe dokumenty krążą między pracownikami w sposób mniej kontrolowany.

 

Wdrożenie JobRouter obejmuje odzwierciedlenie w systemie jednego, wybranego przez licencjobiorcę procesu biznesowego w obszarze Księgowości, Kadr lub obsługi Zarządu. Składającego się z maksymalnie 7 kroków, zintegrowanego z archiwum elektronicznym Movarch, służącego do składowania dokumentów w formie elektronicznej.

 

Wdrożenie nie obejmuje  procesów dotyczących czynności bankowych. System umożliwiał będzie pracę maksymalnie 10 nazwanych użytkowników (pracowników Banku).

 

Wdrożenie Movarch obejmuje składowanie elektronicznych dokumentów dla wybranego przez licencjobiorcę procesu biznesowego zaimplementowanego w JobRouter dla działów Księgowości, Kadr lub obsługi Zarządu.

 

JobRouter jest systemem, służącym do organizowania procesów pracy. Został opracowany przez firmę JobRouter AG , posiadającą wieloletnie doświadczenie związane z projektowaniem systemów workflow oraz obiegu dokumentów. Dzięki temu rozwiązanie jest bardzo praktyczne, proste w obsłudze i otwarte na rozbudowę zgodnie z potrzebami jego użytkowników.

 

JobRouter zaprojektowany został jako niezależna platforma,  współpracująca z innymi systemami informatycznymi i korzystająca ze zgromadzonych w nich danych. Dzięki takiemu podejściu, JobRouter zapewnia użytkownikom jednolite środowisko pracy niezależnie od ilości i rodzaju różnych systemów, z którymi może być połączony.

 

JobRouter jest aplikacją internetową , która pozwala na pracę bez konieczności instalowania aplikacji klienckich. Zarządzanie systemem oraz projektowanie procesów biznesowych odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. JobRouter oferuje użytkownikom graficzny interfejs służący do prezentacji i projektowania procesów. W jednym środowisku możliwe jest projektowanie, testowanie i symulacja oraz uruchamianie procesów, indywidualny przydział zadań, eskalacja, obsługa maili oraz dowolnych reguł biznesowych.

 

Dla każdego zadania może zostać stworzona indywidualna formatka do wyświetlania i edycji prezentowanych informacji. JobRouter oferuje zestaw zaawansowanych funkcji workflow w środowisku projektowym, które pozwalają na szybką realizację nawet najbardziej skomplikowanych procesów. Wszystkie wymienione powyżej cechy sprawiają, że JobRouter zdecydowanie i pod wieloma względami przewyższa dużo bardziej kosztowne rozwiązania.

 

Oferowana w ramach nagrody licencja umożliwia wybór dwóch spośród poniższych modułów dodatkowych:

 

  • JobTable – jest to moduł umożliwiający przekazywanie zadań w ramach procesów jednocześnie do dwóch lub więcej osób, a następnie zebranie efektów pracy tych osób w kolejnych zadaniach przypisanych np. do przełożonego tych osób.
  • JobSub – jest to moduł zastępstw. Dzięki temu modułowi możemy zaplanować nieobecności oraz automatyczne przekazanie odpowiedzialności za wykonanie zadania w trakcie nieobecności konkretnej osoby.
  • JobTimer – jest to moduł eskalacji. Wykorzystujemy go w celu planowania i kontroli czasu wykonania zadania.
  • JobSelect – jest to moduł umożliwiający tworzenie i przegląd raportów na temat realizowanych procesów biznesowych.
  • JobStart – jest to moduł, który monitoruje wskazane miejsce, w którym pojawiają się dokumenty rozpoczynające proces biznesowy i dla każdego takiego dokumentu automatycznie uruchamia nowy proces w oprogramowaniu JobRouter.