SKOK Ubezpieczenia

Jest nam miło zakomunikować, iż Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych zaufało nam w kolejnym obszarze swojej działalności. Aktualnie przystąpiliśmy do realizacji zamówienia, które swym zakresem obejmuje opracowanie prototypu rozwiązania do obsługi procesu obsługi Klienta SKOK Ubezpieczenia.