Harvest Finanse i Podatki

W ramach prowadzonego projektu przeprowadzona została analiza, która pozwoliła szczegółowo zdiagnozować i opisać istniejące procesy biznesowe zarówno w Firmie Harvest jak i w relacji z Partnerami biznesowymi. Po dokonanej analizie możemy dokładnie przewidzieć harmonogram i czas wdrożenia platformy B2B dla klienta.

 

Platforma B2B obejmuje swym działaniem wszystkie obszary współpracy firmy Harvest z jej Partnerami. Jej celem będzie automatyzacja procesów w zakresie usług dostarczanych przez Harvest swoim klientom. W tym w szczególności przepływu danych, dokumentów, windykacji należności i rozliczeń oraz innych zachodzących obecnie procesów biznesowych pomiędzy Partnerami a naszym Klientem W efekcie powstaje rozwiązanie, które doprowadzi do uproszczenia i skrócenia czasu realizacji procesów oraz eliminacji ryzyka związanego z wystąpieniem błędu ludzkiego.