eCollector

eCollector – wspomaga zarządzanie i nadzór nad środkami trwałymi oraz pozostałymi elementami majątku Organizacji. Dzięki zastosowania nowoczesnych narzędzi programistycznych, pozwala w przejrzysty i wygodny sposób przedstawić informacje o aktualnym stanie majątku, jego lokalizacji oraz przypisanej do niego osobie. Moduł umożliwia także generowanie i drukowanie kodów kreskowych z podziałem na grupy majątku, co znacząco przyspiesza oraz wspomaga proces inwentaryzacji, nawet dużej liczby elementów majątku. Szerokie możliwości raportowania wspomagają kadrę zarządzającą w podejmowanych decyzjach.

Pozostałe korzyści z zakupu rozwiązania:

  • oszczędność czasu przeznaczanego na inwentaryzację,
  • szybki dostęp do informacji o wszystkich elementach majątku,
  • nadzór nad ilością i wartością przypisanego majątku do każdego z pracowników Organizacji,
  • bieżące informacje na temat kończących się terminów ubezpieczeń, certyfikatów i przeglądów technicznych urządzeń,
  • poprawa komunikacji wewnątrz firmy dzięki zastosowaniu systemu obiegu dokumentów dla procesów przyjęcia, przekazania oraz utylizacji środka trwałego,
  • możliwość generowania i składowania dokumentów potwierdzenia przyjęcia oraz utylizacji elementu majątku, dzięki zastosowaniu systemu elektronicznego archiwum (MovarchDMS),
  • komfortowy dostęp do istotnych informacji 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie,
  • bezpieczeństwo zapisywanych danych, dzięki zastosowaniu logowania informacji o wykonywanych przez użytkowników czynnościach na elementach majątku.