eTeczkaHR

eTeczkaHR – jest to moduł, który odpowiada za prowadzenie teczek pracowników w Organizacji. Dzięki niemu możliwy jest zdalny wgląd do dokumentacji pracowniczej. eTeczka wspomaga także zarządzanie informacjami o kompetencjach i umiejętnościach pracowników, a także gromadzi informacje o zbliżającym się końcu terminów posiadanych certyfikatów, badań lekarskich i uprawnień. Moduł ten współpracuje z systemem MovarchDMS. Tradycyjne dokumenty papierowe są digitalizowane, archiwizowane, a następnie udostępniane w elektronicznym repozytorium MovarchDMS.

Moduł eTeczkaHR umożliwia:

  • szybko odnaleźć, zapoznać się, pobrać lub wydrukować poszukiwany dokument dla dowolnie wybranego pracownika. Dzięki temu rozwiązaniu, każda uprawniona osoba ma możliwość łatwego i szybkiego wglądu do poszukiwanych informacji o danym pracowniku,
  • zarządzać kompletnością dokumentacji oraz ważnymi terminami np. badań lekarskich, szkoleń BHP czy certyfikatów,
  • budować bazę wiedzy o kompetencjach pracowników, poprzez gromadzenie informacji o posiadanych certyfikatach, umiejętnościach, referencjach itp.,
  • poprawić komunikację i pracę grupowa wewnątrz Organizacji, dzięki łatwo dostępnej wiedzy na temat posiadanych kompetencji przez poszczególnych członków zespołu,

eTeczkaHR pozwala również na elastyczną rozbudowę o funkcjonalności wymagane przez Klienta w tym m.in.:

  • tworzenie siatki silnych i słabych stron pracowników, dzięki temu można celnie dopasowywać programy szkoleniowe do oczekiwań i predyspozycji zespołu,
  • wsparcie przy przeprowadzaniu analiz i badań HR np. ocena 360 stopni,
  • integracja z obecnie posiadanymi w Organizacji systemami HR.