Jobrouter

Istotnym elementem funkcjonowania każdej organizacji jest skuteczne i efektywne wsparcie zachodzących w niej procesów przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Uzupełnienie istniejącej w organizacji infrastruktury informatycznej o system klasy BPM usprawnia zachodzące w niej procesy poprzez bardziej efektywną wymianę informacji pomiędzy pracownikami firmy oraz efektywniejsze wykorzystanie informacji, które są przetwarzane w różnych systemach informatycznych. JobRouter jako system elektronicznego obiegu dokumentów oraz zadań i informacji w Organizacji, umożliwia pełną automatyzację procesów biznesowych, zachodzących w przedsiębiorstwie, a także ich projektowanie i optymalizację. Wspomagając realizację zawiłych procesów biznesowych redukuje czas potrzebny na ich wykonanie z godzin lub dni do kilku minut.

Diagnoza codziennej realizacji zadań w Organizacji, oparta na doświadczeniach przedsiębiorców wskazuje, że:

zbyt dużo czasu zajmuje odnalezienie wszystkich dokumentów czy też zebranie informacji, niezbędnych dla opracowywanego zagadnienia,
dokumenty są wielokrotnie kopiowane oraz drukowane, ponieważ wiele osób musi mieć do nich dostęp w tym samym czasie,
trudno ocenić, ile czasu zajmuje realizacja w całości danego procesu lub w jakim dziale i na jakim etapie procesu znajduje się aktualnie dany dokument / zadanie / informacja,
następują opóźnienia w realizacji projektów oraz procedur księgowo-finansowych, co wpływa na wizerunek oraz dodatkowe koszty firmy.
DLACZEGO JobRouter?

JobRouter został skonstruowany w taki sposób, aby maksymalnie skrócić czas wdrożenia nowego użytkownika w funkcjonalności systemu. Służą temu: przejrzyste menu zawierające wyłącznie informacje, do których użytkownik ma dostęp, wspólne widoki dla różnych procesów / obiegów, konstruowanie procesów opartych o zmienne globalne – odnoszące się do systemu jako całości.

Skalowalny

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z logicznie prostym procesem (np. akceptacja wniosku urlopowego) czy bardzo rozbudowanym (np. zarządzanie i realizacja projektu inwestycji budowlanej) oraz czy mówimy o Organizacji o strukturze płaskiej (np. biuro księgowe, kancelaria prawna) lub rozbudowanej (np. korporacja, holding), system JobRouter dopasuje się do każdego przypadku. Służy temu przede wszystkim sposób licencjonowania, umożliwiający realizowanie projektów opartych o zakup licencji lub w opcji SaaS, a także modułowa budowa systemu, umożliwiająca dobór składowych pod konkretne wymagania danej Organizacji.

O tym jak wygląda logiczny przebieg procesu oraz formatki konkretnych zadań decyduje użytkownik końcowy. To na etapie analizy przedwdrożeniowej określamy wspólnie w jaki sposób mają być prezentowane dane i w jaki sposób będzie realizowany przepływ zadań w procesie, tak aby zapewnić najwyższą efektywność ich realizacji. Służą temu:

wbudowany graficzny modeler procesów, umożliwiający również samodzielne dokonywanie zmian i modyfikacji przez użytkownika końcowego,
różnorodność sposobów przetwarzania procesów – kaskadowe, szeregowe, równoległe.
Otwartość

Działając na platformie MS Windows, system JobRouter jest niezależny od warstwy bazodanowej, współpracując ze wszystkimi najpopularniejszymi bazami danych (Oracle, MS SQL, MySQL). Podobnie rzecz wygląda w przypadku końcówek użytkownika, tu zastosowanie znajdą wszelkie popularne przeglądarki internetowe: Chrome, IE, Firefox, Safari.

Integracja

System BPM, jakim jest JobRouter, nie funkcjonuje w próżni – o jego w pełni efektywnym wykorzystaniu decyduje możliwość integracji z systemami zewnętrznymi, tak aby dane zapisane w jednym systemie równie łatwo wykorzystać w innym. JobRouter oferuje wiele możliwości integracyjnych, od dedykowanych modułów (np. Job2MovarchDMS, Job SAP BAPI) poprzez wymianę danych realizowaną poprzez WebServices czy pliki .xml, .csv, .txt, a skończywszy na bezpośrednich działaniach na poziomie baz danych. Dzięki temu JobRouter często z systemu wspierającego działania biznesowe użytkowników staje się systemem podstawowym, „front-endowym”, który poprzez liczne integracje komunikuje się i automatycznie wyzwala działania po stronie systemów dziedzinowych (np. ERP, FK, DMS).

Opis produktu

Opis produktu wersja angielska

Workflow skrojony na miarę