MovarchBPM

Każda Organizacja, która stawia sobie za cel dynamiczny rozwój staje przed problemem efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów, sprawnej organizacji pracy, przepływu informacji wewnątrz Organizacji oraz zapewnienia powtarzalności i wysokiej jakości realizowanych procesów biznesowych.

Organizacje radzą sobie z tym problemem implementując i wdrażając systemy informatyczne wspierające działanie poszczególnych komórek organizacyjnych. Jednak wraz z wzrostem organizacji oraz stopnia złożoności realizowanych przez nią zadań pojawiają się problemy komunikacyjne „na styku” komórek organizacyjnych oraz systemów IT, które je wspierają.

MovarchBPM jest systemem stworzonym przez ekspertów w dziedzinie zarządzania procesami, realizuje ww. cele uwzględniając potrzeby biznesowe Klientów oraz nasze wieloletnie doświadczenie. Wnikliwa analiza potrzeb oraz współpraca z Klientami z bardzo różnych sektorów gospodarki umożliwiły nam stworzenie rozwiązania, które pozwala na pełną automatyzację procesów biznesowych. MovarchBPM pozwala na powiązanie zarządzania procesami z obiegiem dokumentów elektronicznych i tradycyjnych, stworzenie efektywnych metod do komunikacji i notyfikacji zadań.

MovarchBPM umożliwia obniżenie kosztów, skrócenie czasu realizacji procesów biznesowych oraz obiegu dokumentów w organizacji poprzez:

 • automatyzację procesów – wiele działań w procesie wykonywanych jest w sposób automatyczny i nie wymagając udziału człowieka,
 • koordynację przepływu procesów – system koordynuje przepływ pracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi, wymusza realizację powierzonych zadań i zestandaryzowanych procedur,
 • zapewnia integrację rozproszonych systemów IT – system integruje wiele różnych systemów IT w organizacji. Zapewnia przepływ danych, dokumentów i komunikację. np. pomiędzy systemami: FK, ERP, systemami fakturującymi czy systemami do archiwizacji;
 • obsługę organizacji o rozproszonej strukturze – dzięki wykorzystaniu technologii webservices, system pozwala na realizację procesu niezależnie od fizycznej lokalizacji,
 • szybki dostęp do aktualnego stanu procesu – system pozwala na natychmiastowy dostęp do informacji na temat aktualnego stanu procesu i wspiera optymalizację w zaradzaniu procesami,
 • zwiększenie bezpieczeństwa – dostęp do konfiguracji, dedykowanych raportów oraz poszczególnych kroków posiadają tylko uprawnieni użytkownicy. Całość danych zgromadzonych w systemie może być archiwizowana w systemie MovarchDMS, dzięki czemu informacje i dokumenty raz wprowadzone do systemu nigdy nie zostaną utracone.

Dlaczego MovarchBPM ?

Do najważniejszych korzyści biznesowych zaliczyć należy:

 • wzrost efektywności i jakości pracy, wpływa bezpośrednio na obniżenie kosztów operacyjnych;
 • obniżenie pracochłonności i optymalizacja przebiegu realizowanych procesów biznesowych;
 • zautomatyzowanie i zestandaryzowanie obiegu dokumentów elektronicznych i tradycyjnych;
 • zarządzanie przepływem nawet najbardziej skomplikowanych procesów przez wszystkie komórki organizacyjne,
 • powiązanie przepływu dokumentów z procesami;
 • efektywne narzędzia wspierające ciągłe doskonalenie procesów;
 • system udostępnia narzędzia do analizy obiegu procesów i dokumentów w całej organizacji, wspiera mapowanie procesów i pozwala na identyfikację wąskich gardeł;
 • dane i informacje raz wprowadzone do systemu można wielokrotnie wykorzystać – łatwa integracja systemu MovarchBPM z innymi systemami IT;
 • system wspiera analizę i wyeliminowanie działań nieefektywnych np. oczekiwanie na dokumenty lub powtarzania tej samej prostej czynności;
 • system skutecznie wspiera realizację powierzonych zadań niezależnie od fizycznej lokalizacji użytkownika i przetwarzanego dokumentu (system dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, również dla urządzeń mobilnych)
 • system dba o realizację powierzonych zadań wykorzystując mechanizmy powiadomień (np.: mail) i eskalacji;
 • bezpieczeństwo dokumentów oraz procesów biznesowych realizowanych w systemie jest gwarantowane przez system uprawnień i haseł dostępu, zarządzanie i audyt wykonywanych zadań,
 • wsparcie dla obiegu informacji – wspólna platforma komunikacyjna;
 • system zapewnia pełną integrację z elektronicznym archiwum dokumentów Movarch DMS (dostępu do praktycznie każdego typu dokumentów ) oraz z innymi systemami IT.

MovarchBPM jest systemem „skrojonym na miarę” dla każdego z naszych Klientów. Etap wdrożenia poprzedza wnikliwa analiza oraz audyt stanu zastanego. Dopiero na tej podstawie tworzymy indywidualnie dla każdego Klienta zestaw zaleceń i dobrych praktyk, które powinny zostać wdrożone w Organizacji aby efektywnie wykorzystać zalety systemu MovarchBPM

Dla kogo MovarchBPM:

MovarchBPM jest rozwiązaniem dedykowanym dla każdego Przedsiębiorstwa i Organizacji, które dba o swój rozwój, chce działać w oparciu o najnowsze praktyki biznesowe, dba o swój wizerunek oraz skuteczność działania w otoczeniu rynkowym. Nie ma tu znaczenia wielkość Organizacji, najważniejsza jest świadomość celu biznesowego i poszukiwanie narzędzi do jego realizacji.