eCollector

eCollector – wspomaga zarządzanie i nadzór nad środkami trwałymi oraz pozostałymi elementami majątku Organizacji. Dzięki zastosowania nowoczesnych narzędzi programistycznych, pozwala w przejrzysty i wygodny sposób przedstawić informacje o aktualnym stanie majątku, jego lokalizacji oraz przypisanej do niego osobie. Moduł umożliwia także generowanie i drukowanie kodów kreskowych z podziałem na grupy majątku, co znacząco przyspiesza oraz wspomaga proces inwentaryzacji, nawet dużej liczby elementów majątku. Szerokie możliwości raportowania wspomagają kadrę zarządzającą w podejmowanych decyzjach.

Pozostałe korzyści z zakupu rozwiązania:

  • oszczędność czasu przeznaczanego na inwentaryzację,
  • szybki dostęp do informacji o wszystkich elementach majątku,
  • nadzór nad ilością i wartością przypisanego majątku do każdego z pracowników Organizacji,
  • bieżące informacje na temat kończących się terminów ubezpieczeń, certyfikatów i przeglądów technicznych urządzeń,
  • poprawa komunikacji wewnątrz firmy dzięki zastosowaniu systemu obiegu dokumentów dla procesów przyjęcia, przekazania oraz utylizacji środka trwałego,
  • możliwość generowania i składowania dokumentów potwierdzenia przyjęcia oraz utylizacji elementu majątku, dzięki zastosowaniu systemu elektronicznego archiwum (MovarchDMS),
  • komfortowy dostęp do istotnych informacji 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie,
  • bezpieczeństwo zapisywanych danych, dzięki zastosowaniu logowania informacji o wykonywanych przez użytkowników czynnościach na elementach majątku.

Movarch eRaporty

Wraz z rozwojem każdej Organizacji zwiększa się również ilość tworzonych i procesowanych w nich informacji. Informacje te, po odpowiednim przetworzeniu pozwalają na podejmowanie ważnych decyzji związanych z funkcjonowaniem firm i instytucji. Postępująca informatyzacja i przetwarzanie coraz większych ilości danych w systemach komputerowych pozwala na zastosowanie specjalistycznych narzędzi do raportowania, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdej Organizacji. Narzędziem takim jest specjalizowany moduł eRaporty będący częścią rodziny rozwiązań Movarch.

Moduł eRaporty daje możliwość prezentacji zebranych danych w interesującej i przejrzystej formie graficznej, umożliwia generowanie wielu typów wykresów i zestawień danych, zawiera również zestaw gotowych raportów dla najczęściej spotykanych procesów biznesowych.

Moduł eRaporty udostępnia szereg funkcji umożliwiających dostosowanie raportu do własnych potrzeb oraz intuicyjny interfejs do filtrowania i sortowania danych z wykorzystaniem mechanizmu drag&drop. Dzięki temu możliwe jest łatwe dostosowanie nowego raportu do prezentacji różnych typów danych oraz sprofilowanie raportu w taki sposób aby skutecznie wspierał proces analityczny.

Moduł eRaporty umożliwia integracje z wieloma różnymi typami danych zgromadzonych w bazach danych (np.: MS SQL, My SQL, …), arkuszach kalkulacyjnych (.xls). Moduł pozwala także na eksport danych do plików w formacie .xls oraz do plików .pdf.

Nierozłączną częścią modułu jest zestaw narzędzi do tworzenia dynamicznych wykresów oraz wizualizacji danych. Warto przy tym podkreślić, że na zamówienie naszych Klientów tworzymy i dostarczamy zestaw zintegrowanych raportów (ang. dashboard) prezentujących w sposób interaktywny i wizualnie intuicyjny zestaw danych wspierających realizacje procesu decyzyjnego. Taki dedykowany „kokpit menedżerski” dostępny z poziomu strony www, a nawet urządzenia mobilnego, udostępnia niezbędne dane on-line jest czytelny, zawsze dostępny i prezentuje aktualne dane.