DocuWare wspiera standard ISO 9001:2008

DocuWare spełnia wszystkie wymogi standardu ISO 9001:2008, co potwierdziła Niemiecka Akademia Zarządzania Jakością (będąca członkiem European Foundation for Quality Management). Głównym wymogiem standardu jest by firmy wdrażały metody i procesy, które będą zapobiegać błędomi utrzymać nieskazitelny System Zarządzania Jakością (QMS). DocuWare po raz kolejny oferuje najwyższe standardy z gwarancją certyfikatu w segmencie „Rozwój i sprzedaż systemu zarządzania dokumentacją zgodnego ze standardami”.