Oferta

Movity Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres produktów i usług dedykowanych dla organizacji w różnych branżach. Nasze doświadczenia zdobyte podczas projektów wdrożeniowych, zaowocowały stworzeniem oferty dopasowanej do specyfiki wymagań poszczególnych organizacji działających na różnych obszarach.

Oferta dla biznesu

Dostarczamy przyjaznych narzędzi wspierających instytucje i przedsiębiorstwa w efektywnym prowadzeniu biznesu.

Wspomagamy optymalizację realizowanych procedur i procesów biznesowych, zapewniamy narzędzia wspierające rozwój i utrzymanie relacji z Klientami,  dostarczamy aplikacje w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, bez względu na wielkość i złożoność projektu.

Więcej informacji

Oferta dla zdrowia

Mając na uwadze fakt, że od 01 sierpnia 2018 r. wszystkie podmioty medyczne będą zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oferujemy innowacyjny system eSala, który  w pełni realizuje założenia „ucyfrowienia” dokumentacji medycznej pacjenta poprzez przechwytywanie, archiwizowanie, indeksowanie i udostępniania ww. dokumentacji w formie e- Archiwum.

Oferowane rozwiązanie umożliwia prezentacji materiału audio-wizualnego, umożliwia włączenie go do diagnostyki technologii telemedycznych i stanowi pierwszy krok do wdrożenia ogólnopolskiej Platformy P1.

Więcej informacji

Oferta dla administracji

Ułatwiamy obywatelom dostęp do urzędów administracji publicznej. Dotychczas załatwianie sprawy w urzędzie wiązało się zwykle z koniecznością osobistego kontaktu z przedstawicielem urzędu. Dziś można to zmienić. Portal Gminny umożliwi realizację spraw przez Internet bez potrzeby wychodzenia z domu lub firmy. Wspomagamy procesy zgłoszenia sprawy w Urzędzie, śledzenia postępu ich załatwiania, komunikacji elektronicznej z Urzędem oraz otrzymania decyzji ze strony Urzędu.

Zaletą portalu będzie możliwość wykorzystania Profilu Zaufanego platformy ePUAP do logowania do indywidualnego konta w Urzędzie, które jest bezpłatne, który umożliwi podpisanie pism i traktowane ich na równi z pismami tradycyjnymi podpisanymi i dostarczonymi w formie papierowej.

Więcej informacji

Oferta dla kultury i nauki

Tworzenie i udostępnianie cyfrowych zbiorów zdigitalizowanych zasobów jest jednym z czynników rozwoju współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy oraz ważnym elementem polityki Unii Europejskiej. W ramach realizowanych projektów udostępniamy w postaci cyfrowej zasoby bibliotek, muzeów, instytucji kultury oraz nauki, zaś poprzez dedykowany portal internauci z całego świata będą mogli uczestniczyć w życiu kulturalnym regionu oraz szerzej całego kraju lub zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami nauki polskiej. Nowoczesny sposób prezentacji zasobów pozwoli dotrzeć do nowych grup odbiorców, w tym np.: biznesu zainteresowanego współpracą z instytucjami prowadzącymi badania naukowe. Uruchomiona zostanie również platforma internetowa, na której będą udostępniane różnorodne pakiety usług elektronicznych.

Więcej informacji dla uczelni

Więcej informacji dla muzeów