Realizacja dla TUŻ SKOK S.A.

Movity Sp. z o.o. przeprowadziła usługę modelowania procesów biznesowych oraz udostępnienia środowiska aplikacyjnego i konfigurację oprogramowania JobRouter dla Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A..

 

Współpraca z TUŻ SKOK S.A. jest dla nas wyróżnieniem oraz zobowiązaniem do zapewnienia naszym Partnerom najwyższego poziomu usług.

 

Dziękujemy.