Bankowość spółdzielcza w Sejmie

Jako członek Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Movity otrzymało zaproszenie na inaugurację Święta Spółdzielczości Bankowej 2014 r. oraz konferencję pt. „Społeczna rola banków spółdzielczych w Polsce”. Z ogromna przyjemnością potwierdziliśmy swój udział w Święcie patronowanym przez KZBS, w tym roku po raz pierwszy w nowej formule – lokalnie, w siedzibach banków i uroczystej kolacji, gdzie naszą firmę reprezentował Sebastian Pawłowski, Prezes Zarządu.

 

Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, prezesi banków spółdzielczych i zrzeszających, oraz partnerzy biznesowi stanowiło doskonałą okazję do okolicznościowych wystąpień i dyskusji.

 

 

Więcej na temat inauguracji Święta na stronie KZBS

 

Konferencja odbyła się 27 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Początek wystąpień to przemówienia Eugeniusza Grzeszczaka, Wicemarszałka Sejmu RP oraz Krystyny Majerczyk-Żabówki, Prezesa Zarządu KZBS. W trakcie trzygodzinnej konferencji można było wyróżnić dwa główne panele dyskusyjne. Pierwszy – wpływ banków spółdzielczych na rozwój ekonomii społecznej, zaś drugi prezentował banki spółdzielcze jako podmioty społecznie odpowiedzialne.

 

 

Więcej na temat konferencji oraz odznaczonych w jej trakcie na stronie KZBS